Χάρτης κοιτασμάτων φυσικού αερίου Ανατ. Μεσογείου απο μετρήσεις MAD του 2007

image[4]Μία τεχνική ανίχνευσης υποβρυχίων στο βυθό της θάλασσας στηρίζεται στη μέτρηση των ανωμαλιών του μαγνητικού πεδίου της γής, που προκαλούνται απο αυτά όταν αυτά κινούνται στο βυθό. Σύμφωνα με αυτή, αεροπλάνα ή ελικόπτερα διαγράφουν περιοχές της επιφάνειας της θάλασσας σε σταθερό ύψος και μετρούν τη διαφορά της τιμής του  μαγνητικού πεδίου της γής απο εκείνη που αναμενόταν χωρίς τη παρουσία υποβρυχίου, που υποτίθεται ότι είναι κατασκευασμένο έτσι που να συνεισφέρει στη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου της γής.

Oι ανωμαλίες του μαγνητικού πεδίου μετρούνται με τη βοήθεια ειδικών ευαίσθητων μαγνητομέτρων (Μagnetic Anomaly Detectors), που μετρούν το μαγνητικό πεδίο παράλληλα και εγκάρσια πρός τη κίνηση του μέσου που χρησιμοποιείται για να ληφθούν οι μετρήσεις. Στη φωτογραφία αριστερά εξηγείται η μεθοδολογία που εφαρμόζεται. Continue reading

Advertisements