Κύπρος: Αναβάθμιση της οικονομίας, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς

anavathmisi-alla-o-dromos-einai-makrys-thΜέχρι και 6 βαθμίδες για να φύγει η Κύπρος από τα «σκουπίδια»
Λευκωσία: Αναβαθμίστηκε το αξιόχρεο της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch και Standard and Poor’s αλλά ο δρόμος για την επενδυτική βαθμίδα είναι ακόμη μακρύς.
Παρά τις νέες αξιολογήσεις η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατηγορία των «σκουπιδιών» και να θέλει ακόμη 5 βαθμίδες στην περίπτωση των S&P για να περάσει στην επενδυτική βαθμίδα και κατά 6 βαθμίδες στην περίπτωση των Fitch.
Οι οίκοι υπογραμμίζουν ότι η οικονομία έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Παρά τις διαφορές που υπάρχουν στις εκτιμήσεις για το μακροοικονομικό περιβάλλον, οι εκτιμήσεις για το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι όμοιες. Τόσο οι Fitch όσο και οι S&P αναμένουν ότι το έλλειμμα θα ανέλθει στο 5% το 2014.

Οι Standard and Poor’s αναβάθμισαν την αξιολόγηση εγχώριου και ξένου μακροπρόθεσμου χρέους από «Β-» σε «Β» και επιβεβαίωσαν τις διαβαθμίσεις για εγχώριο και ξένο βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Ο ορίζοντας είναι θετικός.

Σε αναβάθμιση της προοπτικής του μακροπρόθεσμου rating της Κύπρου σε ξένο συνάλλαγμα από αρνητική σε σταθερή προχώρησε και ο οίκος αξιολόγησης Fitch. Επιβεβαίωσε παράλληλα το rating χρηματοοικονομικής ευρωστίας στο «Β-».

Ως βασικούς κινδύνους στα μακροοικονομικά τους σενάρια, οι αναλυτές των S&P εντοπίζουν την κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που πιθανόν να επηρεάσει, για παράδειγμα, τον τουρισμό.

Κίνδυνος, σημειώνεται, παραμένει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αναφέρεται ότι παρόλο που οι έλεγχοι στη διακίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό έχουν σχεδόν καταργηθεί, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάργησης των υφιστάμενων ελέγχων στις διεθνές συναλλαγές για τη σταθερότητα των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα, η ποιότητα του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα έχει επιδεινωθεί σημαντικά, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να ανέρχονται στο 46% του συνόλου των δανείων στο τέλος του 2013.

Σύμφωνα με τους Fitch, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την πιστοληπτική ικανότητα λόγω της συνεχιζόμενης βαθιάς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής προσαρμογής η οποία είναι ακόμη στα αρχικά της στάδια.

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα έχει επίσης υπονομεύσει το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας και η ανεργία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στο άμεσο μέλλον. Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω στα επόμενα τρίμηνα, αν και ενδεχομένως με πιο αργό ρυθμό. Οι τράπεζες έχουν λάβει μέτρα για την ενίσχυση του εσωτερικού χρέους τους και των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και τώρα αντιμετωπίζουν την πρόκληση του περιορισμού οποιασδήποτε πρόσθετης πιστωτικής επιδείνωσης και την ανάκτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς να επηρεάζονται οι κεφαλαιακές τους θέσεις.

Οι κίνδυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν μειωθεί λόγω των πρόσφατων επιδόσεων αλλά παραμένουν αυξημένοι. Οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι είναι φιλόδοξοι. Ο οίκος αναφέρει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Κύπρου αυξάνονται σημαντικά μετά το τέλος της περιόδου του προγράμματος.

Πηγή: «Φιλελεύθερος»

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s